Logotyp

Går det att rädda utsläppshandeln?

Priset på utsläppsrätter inom EU behöver höjas annars avstannar klimatinvesteringarna. I en ny rapport till regeringen har Lars Zetterberg granskat handeln med utsläppsrätter och hur den internationella utsläppsmarknaden kan utvecklas på sikt.

Det är rekordbilligt att släppa ut koldioxid inom EU. Priset på  utsläppsrätter har fallit kraftigt sedan 2008 och i år har det legat på bottennivåer. Orsaken är att tillgången på utsläppsrätter är stor. Det beror på att  när systemet startade 2008 räknade EU med att företag som släpper ut  koldioxid skulle ha mycket större produktion. Men finanskrisen 2008 minskade tillverkningen och därmed också utsläppen.

Ladda ner den fullständiga rapporten ”Utvecklingen av EU:s system för handel med utsläppsrätter och den framtida internationella utsläppsmarknadenhär External link..

Läs mer i DN:s artikel Handeln med utsläppsrätter har havererat External link, opens in new window., och på IVL:s hemsida External link, opens in new window..

För ytterligare information, kontakta Lars Zetterberg, tel. 08-598 56 357

Updated: 2013-11-12
NEWS

The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL