Logotyp


OBS. Ny möteslokal: Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm


Frukostseminarium: Efter COP - förhandling eller förhalning?

Förväntningarna på årets klimatförhandlingsrunda, denna gång i Warszawa, 11-22 november, är   - återigen - relativt lågt ställda. Ändå är tiden oerhört knapp, till 2015 måste ett nytt avtal som ska efterträda Kyotoprotokollet vara på plats.

Sveriges klimatambassadör Anna Lindstedt följer utvecklingen noga, och som styrelseledamot i forskningsprogrammet Mistra Indigo, ger hon värdefull inblick i UNFCCC:s framsteg, och bakslag.

Mistra Indigo är ett svensk-amerikanskt forskningsprogram som undersöker utformningen av miljöekonomiska styrmedel för långsiktiga  och kostnadseffektiva utsläppsminskningar, mot bakgrund av de ovissa utsikterna för ett internationellt bindande klimatavtal. 

PROGRAM

7.30     Frukost serveras
8:05     Klimatförhandlingarna i Warszawa: vad hände där och vad betyder det?
Anna Lindstedt, Sveriges klimatambassadör
8:25     Kommer det finnas utsläppsrätter att köpa efter 2025?
Lars Zetterberg, expert på utsläppshandel, IVL Svenska Miljöinstitutet
8:45     Vad blir konsekvenserna för Sverige om EU förstärker klimatmålen till 2030?
Susanna Roth, Mistra Fellow vid tankesmedjan CEPS i Bryssel
9:05     Vilka klimatinitiativ leder framåt?                             
Samtal och diskussion
9:25     Avslutande ord
Peringe Grennfelt, programchef Mistra Indigo, IVL Svenska Miljöinstitutet

Moderator: Bo Kjellén, f.d. klimatförhandlare, Stockholm Environment Institute


Tid och plats: Onsdag 27 november kl. 7.30-9.30, på Näringslivets Hus, Storgatan 19, Stockholm

Seminariet är kostnadsfritt.
Begränsat antal platser.


Anmälan dig här External link, opens in new window.
, alternativt till helena.davidsson@ivl.se, tel. 031-725 6273


Updated: 2013-11-06
NEWS

The website is administrated by IVL Swedish Environmental Research Insitute Ltd | © IVL